Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGAT Spółka Jawna J.A. Kowalewscy i A.B. Adamowicz z siedzibą przy ul. Kajki 23, w Lidzbarku Warmińskim (kod pocztowy: 11-100).

Kontakt z administratorem możliwy jest:

- nr telefonu 661 542 614

- e-mail: sklep@homideko.pl

- pod adresem: ul. Grunwaldzka 10, 11-100 Lidzbark Warmiński

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy kupna, sprzedaży, realizacji procesu wysyłki towaru oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwi przyjęcie i realizację zamówienia.

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.